Čtenářský deník 

V letošním školním roce každý žák přečte minimálně čtyři knihy a jejich zkrácený obsah zapíše do čtenářského listu. Vzor čtenářského listu ke stažení zde, vytištěný čtenářský list je rovněž možno si vyzvednout u třídní učitelky. 

Čtenářská karta .pdf

Ke kontrole budou jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům: 

1. kontrola 13.11.2023
2. kontrola 15.1.2024
3. kontrola 15.4.2024
4. kontrola 10.6.2024

Čtenářské dílny 

Čtenářské dílny budou probíhat v rámci rozvrhu každý pátek.
Děti si na tuto hodinu přinesou svoji knížku, kterou čtou doma. Na ostatní hodiny čtení budou potřebovat čítanku, kterou si necháme ve škole