Celý listopad jsme se pilně učili, potrápila nás hlavně vyjmenovaná slova a některé také násobilka. Matematiku jsme využili i v projektovém dnu, který byl zaměřen na finanční gramotnost. Ve třídě jsme si povídali o základních pravidlech, počítali jsme slovní úlohy, sledovali krátká videa a plnili různé úkoly. Také jsme každý vytvořili návrh na bankovku. Projekt jsme zakončili v místním obchodě, kde jsme nakoupili podle předem stanovených kritérií.
1704534176974.jpg 1704534176942.jpg

20. listopadu nás čekalo divadelní představení Káťa a Bajaja na motivy básnické sbírky Vladimíra Holana. Divadlo Al dente není úplně tradiční scéna, protože zde účinkují i herci s Downovým syndromem. Všichni účinkující podali skvělé výkony a dokonale nás vtáhli do děje. Dokonce jsme si mohli sami vyzkoušet, jaké to je stát na jevišti a něco hrát.
1704534176926.jpg 1704534176895.jpg 1704534176884.jpg