Pomůcky: pracovní sešity a sešity, psací a kreslicí potřeby, další pomůcky specifické pro výchovy

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, musí žák vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva

Hodnocení výchovných předmětů bude vycházet z následujících kritérií:

  • snaha
  • vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
  • míra zlepšení