Březen

Výroba indiánských čelenek

IMG_20240428_210912.jpg

IMG_20240428_210942.jpg

Společná vycházka s deváťáky

IMG_20240428_211017.jpg

Návštěva knihovny ve Křtinách

IMG_20240428_211209.jpg

Práce se stavebnicí ve skupinách

IMG_20240428_211053.jpg