Ani jsme se nenadáli a je za námi další školní měsíc. Letošní říjen byl teplý a slunečný. Využili jsme hezkých dnů a při každé příležitosti jsme chodili ven.

13. 10. jsme v rámci „Dne zdravého životního stylu“ měli regionální vycházku. Vydali jsme se přes les do Březiny, kde jsme si chvilku pohráli na dětském hřišti. Naše cesta dál pokračovala pod Bukovinu a kolem březové aleje zpět do Křtin. Výlet se nám moc vydařil.

foto0.jpg

V říjnu probíhal sběr kaštanů. Několikrát jsme se společně vydali do zámecké zahrady a ke kostelu posbírat popadané kaštany. Ve sběrové soutěži jsme se umístili na krásném druhém místě.

foto1.jpg

V září jsme opakovali učivo z první třídy. V říjnu jsme se začali učit spoustu nového. Naučili jsme se abecedu, rozeznáme čtyři druhy vět…. V matematice sčítáme i odčítáme s přechodem desítky, řešíme sudoku a hráváme matematické bingo.

Většinu z nás nejvíce baví výtvarná výchova a pracovní činnosti. Moc se nám podařila lesní strašidla, strašidelné hrady nebo svícínky.

foto3.jpg

foto4.jpg