V tomto měsíci jsme začali v matematice počítat do 100, v českém jazyce jsme se dozvěděli, co jsou slova souřadná, protikladná a souznačná.

Ve výtvarné výchově jsme vyráběli svícínky na svátek Dušiček, ale také strašidelné hrady.listopad foto.jpg

V listopadu nás čekal projektový den zaměřený na finanční gramotnost. Nejdříve jsme si o financích povídali, poslechli si krátké video k dané problematice a zahráli si peněžní karetní hru. Poté jsme si vyzkoušeli finanční gramotnost v praxi prostřednictvím nákupů s podmínkami. Nakonec jsme si vytvořili bankovky podle vlastních návrhů.fg.jpg

finance.jpg

Koncem měsíce jsme začali intenzivně nacvičovat koledy a taneček na vánoční vystoupení.