Leden byl posledním měsícem prvního pololetí školního roku. V lednu jsme hodně opakovali a procvičovali vše, co už jsme se naučili, abychom co nejlépe napsali pololetní testy. Všichni jsme se hodně snažili.

Na konci pololetí jsme vyhodnotili největšího čtenáře a nejpilnějšího počtáře.

čtenář.jpg počtář.jpg

V pracovních činnostech jsme dělali různé stavby z lega a jiných stavebnic. Také jsme skládali puzzle. To nás dost bavilo.

lego.jpg

 

Více než polovina třídy se zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu v Hodoníně u Kunštátu.

lyžák.jpg

Ti, kteří zůstali ve škole, nebyli vůbec smutní. Během týdne jsme měli různé hry a soutěže a koncem týdne karneval.

karneval.jpg

Poslední lednový den jsme měli ve škole akci „otoč plyšáka“. Každý, kdo chtěl, donesl do školy nějakého plyšáka, kterého si potom vyměnil za jiného.

plyšáci.jpg