Květen utekl jako voda a my máme za sebou další školní měsíc. I v květnu nám počasí většinou přálo.

Každou příležitost jsme využili k tomu, abychom trávili čas venku. Pravidelně jsme chodívali ven a využívali venkovní učebnu, především na hodiny prvouky a čtení. Také hodiny výtvarné výchovy jsme často trávili venku, kde žáci mohli čerpat inspiraci z přírody a tvořit pod širým nebem.

a.jpg

b.jpg

Tento měsíc jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik, během kterého se děti naučily plavat a na závěr obdržely Mokré vysvědčení za své úsilí a pokroky.

3.jpg

Kromě toho jsme pokračovali v ekologických aktivitách. Tento měsíc se naše třída podílela na úklidu okolí naší školy, což přispělo k čistějšímu a příjemnějšímu prostředí pro všechny.

Tento měsíc také proběhl sběr papíru. Děkujeme všem rodičům za jejich spolupráci a podporu při této akci. Vaše pomoc je pro nás neocenitelná a velmi si jí vážíme.

Těšíme se na poslední školní měsíc, který je před námi.