MĚSÍCE ÚKLIDU OKOLÍ ŠKOLY

září - 9.třída
 říjen - 8.třída
 listopad - 7.třída
 prosinec - 6. třída
 leden - 5. třída
 únor - 4.třída
 březen - 3.A třída
 duben - 3.B třída
 květen - 2. třída
 červen - 1. třída 

Fotografie budou umístěny na Ekonástěnce.