Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Ekokola.png

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:
sestavením Ekotýmu, analýzou a 
plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. 
Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše p
růvodcem . Žáci mají v programu hlavní roli. 

 

Dne 14. 4. 2016 proběhl na naší škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastnili 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly.

ZÁŘÍ

7. září se poprvé sešli ekotýmáci naší školy. Rozjezdový hlavní úkol byl získat nové členy k posílení našeho žákovského Ekotýmu. Členy širšího Ekotýmu naší školy nejsou jen žáci školy, ale jsou to i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

 Na první schůzce jsme hodnotili práci za uplynulý školní rok 2016/2017. Zjistili jsme, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy žáky 1.stupně, práce třídních energetiků, zlepšení v třídění odpadů. Dále zdařilý ekopobyt 1. stupně na Hálově mlýně, projektový den „Den Země“ ,vytvoření relaxační zóny ve škole aj.  Některé dané cíle jsme však splnit nestihli, a proto jsme je přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání týkajícího se prostředí ve škole. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ  a nově si zařadíme oblast DOPRAVY, která se týká ekologického přemisťování žáků do a ze školy.

O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Máme 10 školních měsíců a 10 tříd, které se vystřídají v úklidu. Rozpis žáci najdou na naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc. 

Akce měsíce září:

  • členové školního Ekotýmu navštívili nové prvňáčky a provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu

DSC01002.JPG

  • 11. – 18. 9. – sběr starého papíru
  • 11. – 18.9. – „týden činu“ zaměřený na baterkářský úklid po prázdninách – odevzdávání vybitých baterií a jejich odvoz k recyklaci, nasbírali jsme 2 plné krabice. Počet zapojených dětí 1.stupeň – 33, počet zapojených dětí 2.stupeň – 4! Je nám líto, že žáci 2. stupně neprojevili o akci zájem, je to škoda a je třeba se nad tím zamyslet a něco udělat!
  • 22.9. první podzimní den – den v barvách podzimu

DSC00995.JPG

  • úklid okolí školy – 9.třída

DSCF4188.JPG

  • 22.9. – Evropský den bez aut – monitoring Ekotýmu – kolik dětí jezdí do školy autem. Výsledek:  dětí ve škole 188 z toho 47 přijelo autem (1 žák 2. stupně a 46 dětí 1. stupně)

DSC00994.JPG

DSC00993.JPG

  • 27.9. – prožitkový den s lesní pedagogikou ŠLP Křtiny

DSC01007 (Small).JPG

DSC01010 (Small).JPG

ŘÍJEN

V měsíci říjnu jsme měli 4. 10. schůzku širšího ekotýmu, kde bylo naším cílem představit prostřednictvím žákovského ekotýmu – to, co se nám během loňského školního roku podařilo a také to, co v nastávajícím školním roce plánujeme.

DSC01043.JPG

DSC01042.JPG

Nezapomněli jsme ani na „Den stromů“ 20. 10., kdy se zapojily všechny třídy a v rámci environmentální výchovy zpracovaly plakát vylosovaného stromu. Informace, obrázky či přímo přírodniny jsou umístěny vedle ekonástěnky. Každý má tedy možnost si  zpracované stromy prohlédnout a prostudovat.

DSC01104.JPG

DSC01100.JPG

 V měsíci říjnu uklízala 8.třída.

říjen 8.r..jpg

Měsíc listopad a prosinec

Další podzimní měsíce jsme se scházeli s ekotýmáky a pokračovali v oblasti prostředí a dopravy. V oblasti PROSTŘEDÍ jsme se tentokrát zaměřili na pořádek v šatnách. Musíme říct, že se stav šaten výrazně zlepšil. Doufejme, že stávající situace bude již standartní záležitostí. 

7.listopadu si naše škola připomněla i oslavu Mezinárodního dne ekoškol. V ekotýmu jsme se domluvili, že tento den bude důstojným začátkem naší nově přibrané oblasti DOPRAVY, které se letos chceme více věnovat. Odstartovali jsme ekologickou akci "OBLÉKÁME HADA EDU" - zaměření na ekologické přemisťování žáků a zaměstnanců školy do školy i ze školy. Po dobu 10 dnů jsme monitorovali počty dětí na 1.stupni, které chodí do školy pěšky nebo využívají k přepravě veřejnou dopravu. Počty těchto dětí stále převyšují počty těch, které jezdí do školy s rodiči autem, ale čísla jsou to nemalá. V akci budeme pokračovat na jaře, kdy vyhodnotíme prostřednictvím srovnání čísel novou situaci, která bude jistě LEPŠÍ! 

DSC01122.JPG

DSC01121.JPG

V měsíci listopadu uklízela 7.třída.

V prosinci jsme nezapomněli na první zimní den 21.prosince a přišli tento den oděni v zimních barvách - bílá a modrá.

DSC01145.JPG

V měsíci prosinci uklízela 6.třída.

úklid 6.třída.jpg

Měsíc leden a únor

Měsíc leden byl pro ekotýmáky kromě každoměsíční ekotýmácké práce v duchu přípravy na týden činu, který jsme se rozhodli spojit s tématem blížící se zimní olympiády. Vzhledem k tomu, že jsme si letošní školní rok přibrali oblast DOPRAVY, snažili jsme se vymyslet něco s heslem " SPORTEM KE ZDRAVÍ".

Týden činu Ekoškoly – „Olympijský týden“

V týdnu 12.2. – 16.2. proběhl ve škole na popud ekotýmáků týden činu zaměřený na novou oblast, kterou si letošní školní rok přibrali k řešení  – na dopravu. Cílem akce bylo podniknout tento týden co nejvíce cest do a ze školy ekologickým způsobem (pěšky, veřejnou dopravou) a podpořit tak pohyb dětí. Nabízelo se využít téma zimní olympiády a podpořit tak heslo „SPORTEM KE ZDRAVÍ“.

Žáci 2. stupně měli možnost o svačinové přestávce využívat po celý týden tělocvičnu a trávit tak tento čas aktivně. Děti 1. stupně zažívaly v rámci hodin tělesné výchovy sportovní klání v olympijských disciplínách upravených na prostory tělocvičny – biatlon, běh na lyžích, skok na lyžích, hokej. Z každé třídy pak byla vyhlášena dle výsledků nejlepší dívka a chlapec.

Výsledky: 

1. třída:  Táňa Radová, Marek Tajovský

2. třída: Silvie Hlavatá, Dominik Treschl

3. třída: Barbora Žižková, Jiří Dostál

4. třída: Aneta Bartošová, Andrej Hrabal

6. třída: Amélie Polanová

Proběhlá akce měla podporovat myšlenku, že pohyb je nejen zábavný, ale i důležitý při cestě do i ze školy, protože nám pomůže ulehčit ekologickou stopu, usnadnit bezpečnost a stát se tak samozřejmostí každého dne.

DSC01183.JPG

DSC01172 (Small).JPG

V měsíci únoru uklízela 4.třída.

úklid 4.třída.JPG

 Měsíc březen a duben

S nástupem jara a pěkného počasí si užíváme probouzení přírody. Letošní školní rok jsme oslavovali Den Země 19. dubna.  Kdy ho pro nás připravili ekotýmáci společně s lesní pedagogikou  ŠLP Křtiny. Tato akce byla zaměřena na zlepšení sociálního prostředí naší školy, k hlubšímu vzájemnému poznávání dětí ve škole a podpoře spolupráce mezi nimi. Kde nejlépe se prověřují vztahy dětí? Tam, kde to mají opravdu rády – v přírodě. Po cestě v okolí školy je čekalo 12 stanovišť, na kterých plnily vědomostní a dovednostní úkoly zaměřené na stromy v lese. Na startu malovaly strom, po cestě vymýšlely básničku. Po konečném shrnutí akce většina dětí zhodnotila akci za vydařenou, tudíž splnila svůj účel.

DSC01222.JPG

DSC01226.JPG

DSC01271.JPG

DSC01272.JPG

V měsíci dubnu probíhala i dopravní kampaň „Oblékáme hada Edu“, která je zaměřena na ekologickou dopravu dětí do školy. Akce startovala proužkovaným dnem, který symbolizoval – přechod pro chodce.

DSC01220.JPG

 

OBLÉKÁME HADA EDU 9. – 20. 4. 2018

 

 

 

TŘÍDA

PŘED AKCÍ

5.4.

průměr na den

9. – 13.4.

 

průměr na den

     16. – 20.4.

PO AKCI

23.4.

 

VYHODNOCENÍ

1.

12

4

    4

6

ZLEPŠENÍ

2.

7

0

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

2

ZLEPŠENÍ

3.

9

1,6

0,8

2

ZLEPŠENÍ

4.

4

0

0,56

1

ZLEPŠENÍ

5.

1

2

1,8

4

ZHORŠENÍ

 

 ČÍSLO UDÁVÁ POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ, KTERÝ DANÝ DEN ČI TÝDEN JELO AUTEM!!!!!!!!!

V měsíci březnu a dubnu uklízeli žáci třetí třídy.

úklid 3.třída.jpg

 

 Měsíc květen

DSC01270.JPG

V tomto měsíci byla vyhodnocena celoroční soutěž mezi třídami ve sběrových aktivitách. A jak to vše dopadlo? O finanční prémie od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny, které mohou vítězné třídy využít dle svého uvážení, se třídy podělily následovně. 1.místo - čtvrtá třída (finanční prémie 1.500,- Kč), na 2.místě se umístily dvě třídy - třetí B třída a pátá třída (obě obdrží finanční prémii 1.000,- Kč) a 3.místo - první třída (finanční prémie 500,- Kč).  Všem žákům a jejich rodičům, kteří se průběžně zapojovali do všech dílčích soutěží, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

V měsíci květnu uklízeli žáci 2.třídy.

DSC01269.JPG

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.