Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha stránek 2017/2018

 

Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída

II. třída

III. třída A

III. třída B

IV. třída

V. třída

VI. třída

VII. třída

VIII. třída

IX. třída

 

 

 Suplování 18. 6. 2018 – 22. 6. 2018

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

KDO UČIL

KOHO ZAST.

DŮVOD

 

 

           

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

     

 

 

           

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

       

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

           

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

           

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika geometrie

 

 

tvrdý papír A4

10

 tvrdý papír A4

10 

 tvrdý papír A4

10  

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-