Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Stránky tříd 2023/2024

 

Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída A  VII. třída B VIII. třída  IX. třída A   IX. třída B

 

Vážení rodiče, milí žáci,

veškeré změny v rozvrhu vidíte v Edookitu. Máme za sebou již rok používání, proto považuji za zbytečné je sem vypisovat. 

Přeji pěkné dny. Jarmila Ištoková

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

(Sešity pro žáky I. stupně zakoupí vyučující.)

Žáci II. stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1