Český jazyk

Časování sloves - čas minulý a budoucí
Učebnice str. 89 - 94 - projděte si cvičení ústně, pokud to dětem půjde, můžete opakovat slovesa na str. 95.
 
Matematika
Pracovní sešit doplnit po str. 8 (včetně), co nemáte vypočítáno.
 
Vlastivěda
Přemysl Otakar II.
Václav II. 
Václav III. str. 22-23
 
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg
 
https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA
 
https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs
 
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY
 

Přírodověda
 
Živočichové na loukách str. 48-49
Ekosystém park 51-52
 
Ekosystém Park
- poznávačka rostliny, keře, stromy parku 
https://brumlik.estranky.cz/file/976/park.htm
- poznávačka živočichové parku
https://brumlik.estranky.cz/file/977/parkzvirata.htm
- rostliny parku - křížovka
https://brumlik.estranky.cz/file/1045/parkrostliny.htm
 
Ekosystém louka
- poznávačka rostliny 
https://brumlik.estranky.cz/file/967/rostlinylouka.htm