Český jazyk

Opakování SLOVNÍ DRUHY
- jejich dělení na ohebné a neohebné
- mluvnické kategorie u podstatných jmen, umět vyjmenovat všechny pády
- mluvnické kategorie u sloves
Úkol: vymyslet 7 podstatných jmen v jiném než 1. pádě a určit u nich pád. číslo, rod a vzor. Slova psát s předložkou nebo ve slovním spojení, ať  je jasné o který pád se jedná.
 
Učebnice 
- str. 86 Tvar určitý a neurčitý - přečíst žluté tabulky se zeleným vykřičníkem
- str. 87. cv. 1 ústně a přečíst tabulku o jednoduchých a složených slovesných tvarech
video - opakování výše uvedeného + seznámení se slovesným způsobem
https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs
- v příloze posílám pracovní list (pracujte tempem, jaké vám vyhovuje a dejte mi prosím vědět, jak dětem jde určování mluvnických kategorií u sloves)
Pokud najdete čas, napište si diktát na str. 111/ cv. 2 (kapitola závěrečné opakování - začíná slovem obvykle).
 
 
 
Matematika
Geometrie
Opakování BOD A ÚSEČKA
- sestrojení rovnostranného trojúhelníku
video https://www.youtube.com/watch?v=M2k-bomd7VA
Úkol: Do sešitu sestroj rovnostranný trojúhelník EFG. Velikost strany EF = 4 cm. Pracuj podle videa. Nezapomeň na datum. 

Pracovní sešit str. 33/cv. 1, 3
Vztahy mezi čísly
Pracovní sešit str. 20/ cv. 1, 2, 3, 4, a 5.
 
Učebnice str. 111 - projeďte si všechna cvičení ústně, co je třeba plnit písemně nebo rýsováním, plňte do sešitu. 
Pokud vám nebude něco jasné, napište mi. 
Pracovní sešit 
-str. 20/ cv. 6. (vztahy mezi čísly)
Přírodověda
Živočichové našich polí
Učebnice str. 40, 41, 42 - přečíst a podívat se na uvedené živočichy na youtube.
Ptáci
Skřivan polní https://www.youtube.com/watch?v=0crHuks-4Hg
Koroptev polní https://www.youtube.com/watch?v=3lT5BccupWY
Bažant obecný https://www.youtube.com/watch?v=2wOgl-a8Ei4
Poštolka obecná https://www.youtube.com/watch?v=CltzkaLrIws
Káně lesní https://www.youtube.com/watch?v=hlGR2Ted2bg
Savci
Krtek obecný https://www.youtube.com/watch?v=rpTxqPCPqtM
Hraboš polní https://www.youtube.com/watch?v=rswkuftJDik
Křeček polní https://www.youtube.com/watch?v=91DW34kqMYs
Zajíc polní https://www.youtube.com/watch?v=beFOr7c-bpk
Lasice hranostaj https://www.youtube.com/watch?v=PuAz1w8_2U8
- str. 43 - pokusit se odpovědět na všechny otázky v hracím poli
 
Vlastivěda
video https://www.youtube.com/watch?v=lEsmEU9RjSY
- dočíst kapitolu
v příloze úkol - pracovní list
- přečíst str. 18: Sídla vzdělanosti a  Život prostých lidí 

- zopakovat Život prostých lidí, Sídla vzdělanosti (hlavně tučně vytištěné informace)
- dočíst Románský sloh
video https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10168875608-toulky-za-umenim/20854215374-po-kralovske-ceste-s-profesorem-frantiskem-dvorakem/obsah/281677-romansky-sloh
 prezentace https://www.youtube.com/watch?v=bESd5X4Gc20
Kosmas přečíst text v učebnici
video https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=22&t=0s
- testík v příloze - do sešitu z druhé strany (sešit otočit), napsat datum a psát jen čísla otázek (celkem 12) a odpověď a) nebo b)