Vlastivěda 
Český stát za vlády Lucemburků
https://www.youtube.com/watch?v=uC0KYRO5D3k
https://www.youtube.com/watch?v=3sAxz00IQy8
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
Učebnice str. 25-27 
https://www.mediacreator.cz/…=12
https://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ
https://www.youtube.com/watch?v=0MBuIs2UVVU
 
 

Český jazyk

Stavba věty - Věta jednoduchá a souvětí
Učebnice str. 99 - ústně
Učebnice str. 100 - ústně a cvičení 7 a 8 do sešitu
- výukové video https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM
 
Matematika 
Opakování - pracovní list v příloze v e-mailu