Český jazyk

Určování slovních druhů, pády a vzory u podstatných jmen rodu ženského a středního - v příloze pracovní list
- doplnit 1. a 4. sloupeček 
- do sešitu diktát v učebnici str. 70/ cv. 9 (diktát dětem prosím nadiktujte až po doplnění pracovního listu)
 
Přírodověda 
Minerály a horniny
- učebnice str. 32 - přečíst po ..1. VYVŘELÉ HORNINY..
- podívat se na video 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10862055614-cesta-ke-kameni/214562235030004-prvni-setkani-s-kamenem/titulky
- splnit kvíz :-)
https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety