Český jazyk

Písemná práce z českého jazyka

V příloze posílám řešení pro opravu a doplnění jednotlivých úkolů (kdo nestihl, nebo nepochopil zadání). 
Procvičování:
1. Určování slovních druhů - procvičování
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/900
 
2. Pád, číslo, rod, vzor.
Vzory rodu středního - tabulka v příloze, procvičení odkaz níže. Dát pozor na rozdíl vzoru u kotě x koťátko apod. 
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-stredniho-rodu-2-uroven/1128
 
Matematika
V příloze řešení opakování. Prosím o opravu. V dalších dnech pošlu úkoly k procvičení. Písemná práce musí počkat.