Matematika
Zlomky
Učebnice 
- str. 92 - přečti si tabulku, cv. 2 a 3 zapiš do sešitu
- odkaz umíme matiku - rozhodovačka 
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-1-uroven/502
Pracovní sešit
Opakování písemné sčítání a římské číslice
- str. 29/cv. 1 a 7 (ne celou stranu!)
 
Vlastivěda
Učebnice
- str. 12 si zopakujeme ve škole
- str. 13 přečíst Počátky Velkomoravské říše a Působení Konstantina a Metoděje
- video - https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4
- podívejte se na str. 46, kde je časová přímka (nevím, zda máte všichni přílohu v učebnici - časové přímky)
Kdo chce využívat interaktivní učebnici - níže odkaz 
 
Český jazyk
Vzor PÁN
- na konci videa je úkol, zkuste si ho
Učebnice str. 75/cv. 5 do sešitu (nezapomeň na datum a psát psacím písmem)