Vlastivěda

Příchod Slovanů
Učebnice str. 9 - název kapitoly je 3. PŘÍCHOD SLOVANŮ
- přečti si text bez žlutého a zeleného rámečku
- vyzkoušej, kolik si toho pamatuješ 
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/opakovani/prirazovani.html
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/prezentace.html

..