Přírodověda

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y
Zápis do sešitu 
Součásti neživé přírody jsou voda, vzduch, minerály, horniny, půda, teplo a světlo ze Slunce.
Jsou nezbytnou podmínkou života na Zemi.
Vzduch
- všude kolem nás
- obsažen i ve vodě
Složení: plyny, vodní páry, prachové částice
Pozorovat můžeme proudění vzduchu - vítr.
Úkol: Napište, k čemu lidé mohou využívat vítr.
Voda
Dělíme na dvě skupiny
1. Oceánská voda -slaná
- obsahují moře a oceány
2. Pevninská voda - sladká
- voda - povrchová, podpovrchová, v ledovcích
Úkol: podle videa nebo obrázku v učebnici na str. 31 nakreslete do sešitu koloběh vody a naučte se ho popsat.
 
Český jazyk
Pracovní sešit 
- str. 16/ cv. 8, 9
- diktát na str. 16/cv. 7
V příloze posílám sudoku na procvičení pádů.
 
Matematika
Pracovní sešit 
- str. 13/cv. 7
- str. 14/cv. 2,3
V příloze posílám bludiště k procvičení násobilky.