Český jazyk
Sloh - vyprávění
Učebnice str. 85 - přečtěte si cvičení 1. a pokuste se zamyslet v čem se práce Michala a Lenky liší.
Přečtěte si žlutou tabulku na str. 85 a zkuste mi napsat vyprávění nějakého svého zážitku, na který moc rádi vzpomínáte. Kolik vět napíšete je jen na vás. 
- v příloze posílám pracovní list na opakování předpon a předložek
 
Přírodověda
Je z něj vytesáno mnoho soch např. sochy na Karlově mostě v našem hlavním městě.  
V severních Čechách nedaleko Děčína z něho brána vytvořená stojí. Víte která?
Homole cukru, Starosta a Starostová i Džbán v jednom městě jsou. Víte v jakém a kde? 
Jedno mají společné, jsou z  ______________________.