Český jazyk

Rod mužský - pokračování minulého výukového videa (už máme osvojené určování životnosti a neživotnosti).
https://www.youtube.com/watch?v=TTJ9Wz7v3-w
- procvičování (dole je vždy tabulka se vzory a vysvětlení určování)
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-1-uroven/56
- splňte prosím i úkol paní učitelky ve videu, nejlépe do sešitu (napsat datum)
- úkol v příloze
 
Matematika
Geometrie - zatím nebudeme pokračovat dál. 
Zlomky - nové učivo, seznámení
- výukové video https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA