Přírodověda
Opakování houby, rostliny, živočichové (zpětná vazba na referáty a jejich čtení ve škole)
- testík https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA

Český jazyk
- pracovní sešit str. 9/ cv. 5,6 a str. 10/ cv. 8
 
Matematika
- pracovní sešit - slovní úlohy 5 a 6 na str. 9 a str. 9/ cv. 4