Český jazyk

Rod mužský - životnost a neživotnost
Výukové video - https://www.youtube.com/watch?v=BQH1GSg2g5w
Procvičování po zhlédnutí výukového videa 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html
Další procvičování - už s určováním
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
Pracovní list v příloze - vypracovat cv. 1 a 2
 
  1. Životnost určujeme jen u podstatných jmen rodu mužského
  2. Pro určení stačí porovnat tvary jména v 1. a 4. pádu
  3. Gramatická životnost a přirozená životnost se nemusí shodovat!
  4. Životnost či neživotnost jména ovlivňuje pravopis dalších slov (přísudku, rozvíjejícího zájmene nebo přídavného jména apod.)
 
Matematika
Geometrie - opakování
Rovina
https://www.youtube.com/watch?v=xl_27Pviulk
 
Přírodověda
Usazené horniny - přečíst - učebnice str. 33
Vápenec
Vápencový lom 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk-ye0cB-rI
Mokrá u Brna 
https://www.youtube.com/watch?v=VTz2BlPpq5Y
 
Video navíc: Víte, kde se bere v Brně voda? 
https://www.youtube.com/watch?v=6Bp0OXoVUt8