Český jazyk
Opakování vzorů podstatných jmen
Pracovní sešit
- str. 30/cv. 3, 4, 5
 
Matematika
Početní operace se závorkou a bez závorky
- pracovní list v příloze
 
Úkol navíc
- v příloze (vyber symbol)