Matematika 

Počítání se závorkami a bez závorek
Trocha teorie: 
1. Pokud jsou ve výrazu závorky, počítají se nejdříve výrazy v závorkách.
2. Po závorkách se počítá násobení a dělení, které má přednost před sčítáním a odčítáním. Násobení a dělení počítáme postupně z levé strany.
3. Nakonec počítáme sčítání a odčítání postupně zleva doprava.
videa
https://www.youtube.com/watch?v=rrdIfVw2TKk    dávejte pozor na to, že zbytek příkladu musíte vždy opsat (tohle nelze obejít nebo vynechat, musíte dodržovat postup)
https://www.youtube.com/watch?v=UB8u3fO6fZE
https://www.youtube.com/watch?v=z4C6hJEx4qI
- v příloze posílám pracovní list, prosím, ať se děti kouknou na videa
 
Český jazyk
Podstatná jména rodu mužského
Pracovní sešit
- str. 29/cv. 1,2
 
Vlastivěda 
Biskup Vojtěch
Učebnice - přečíst str. 17 - kapitola Slavníkovci a biskup Vojtěch 
- video https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to