Vlastivěda
Svatá Ludmila a Svatý Václav
Přečti si komiks o Ludmile a Václavovi a vyplň pracovní listy. Můžeš použít i učebnici. 
 
Přírodověda
Čas, Vlastnosti látek
Učebnice str. 35 - dočti kapitolu
- v příloze v emailu posílám opakovací test
 
Matematika
Milion
Učebnice str. 89/cv. 4 - vypočítej slovní úlohy, výpočet a odpověď vždy zapiš do sešitu. 
Nezapomeň na datum, číslo stránky a cvičení. Piš psacím písmem. 
 
Dobrovolný úkol
V příloze posílám informace k účasti na výtvarné soutěži Den Země, pokud se bude chtít někdo zúčastnit, dejte mi vědět.