Český jazyk 
Podstatná jména
- v příloze posílám opakovací pracovní list
 
Přírodověda
Teplota
Učebnice
- str. 35 přečíst text
- pracovní list v příloze v emailu