Třídnická hodiny

Třídnická hodina bude probíhat vždy poslední pátek v měsíci 6. vyučovací hodinu (nebude-li dětem sděleno jinak)

 

Září  3. 9. 2019

Říjen 27. 10. 2019

Listopad 29. 11. 2019

Prosinec 20. 12. 2019

Leden 

Únor

Březen

Duben

Květen - v termínu školy v přírodě

Červen