Pololetní písemná práce z AJ - 17. 1. 2020

Rodina

Přivlastňovací zájmena his/ her

Číslovky 1 - 100

Čas

Slovesa  have got/ haven´t got

               like/ don´t like

Some/ any

Otázky o tobě (What´s your name, how old are you...)

Slovní zásoba 1. - 3. lekce