Řešení úkolu z minulého týdne - pracovní sešit str. 44 / cv. 2:

Rozhovor 2: 

The library, please.

That´s 65p.

How much?

65p. 

Here you are.

Thank you.

 

Rozhovor 3:

The sports centre, please.

That´s 90p.

How much?

90p.

Here you are.

Thank you.

 

Nové úkoly: 

1. Pracovní sešit str. 46. / cv. 1, 2

2. Zápis do gramatiky - nadpis Directions(směry), nakreslit 3 šipky - turn left(zahni doleva), turn right(zahni doprava), go straight on(jdi rovně)

3. Podívej se na mapu v učebnici na straně 36 a zkus popsat cestu do různých míst na mapě.

4. Procvičovat 5. lekci na online procvičování k Happy Streetu 2 + procvičovat slovíčka 5. lekce: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

 5. Odkaz na online slovník pro procvičování výslovnosti slovíček: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (do řádku vedle slova English zadat slovo, po vyhledání slova se pod ním objeví dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost - ten použít)