1. Učebnice strana 35 - přečíst rozhovor v autobuse, poté udělat v pracovním sešitě na straně 44 cvičení 2.

 

2. Nakreslit mapu vlastního městečka - popsat jednotlivé budovy v městečku - na papír A4.

 

3. Procvičovat 5. lekci na online procvičování k Happy Streetu 2 + procvičovat slovíčka 5. lekce.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

 

4. Odkaz na online slovník pro procvičování výslovnosti slovíček:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (do řádku vedle slova English zadat slovo, po vyhledání slova se pod ním objeví dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost - ten použít)