Písemná práce za 4. čtvrtletí

Kdy: 4.6. 2021

Učivo: 

- čas

- dům, nábytek

- předložky

- moje město

- present simple

- volný čas (4.l.)

- slovíčka 5.l.