ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

1. HODINA

1. Opiš kapitolu do sešitu

2. podle mapy splň a napiš do sešitu uložené úkoly

3. podívej se na prezentaci

POUŠ´t SAHARA.pdf

4. písemně do sešitu vypracuj cvičení z prezentace

SAHARA

1. největší poušť světa – 9 miliónů kilometrů čtverečních, skoro stejně velká jako Evropa

2. Zjisti podle mapy: A, podnebné pásy, ve kterých leží – str. 18 – 19

                                      B, množství srážek na Sahaře – str.101 vlevo nahoře

                                      C, teploty – str. 18 – 19 dole

3. Povrch Sahary – teplotní rozdíly mezi dnem a nocí způsobují zvětrávání skal a drolí se na štěrk, hranaté kameny a písek:

Kamenité pouště – většina

Písečné pouště – písečné  bouře – vytvářejí písečné přesypy – duny

4. Oázy – napiš co je to oáza

               - podle mapy str. 105 zjisti, co se v nich pěstuje

5. podle mapy str. 105 zjisti, co se na Sahaře chová

6. podle mapy str. 104 zjisti, co se na Sahaře těží

7. živočišstvo Sahary – málo živočichů, hadi, ještěrky, hmyz, zmije písečná, fenek, štír, před horkem se skrývají pod povrch

    Rostlinstvo – málo rostlin – suché trávy, ostnaté keře

8. obyvatelstvo: A, podle mapy str. 103 nahoře zjisti hustotu osídlení

                              B, podle mapy str. 103 nahoře zjisti, jakými jazyky se zde mluví

                               C, podle mapy str. 103 dole zjisti náboženství

                               D, žijí zde Arabové, v poušti kočují kočovníci  - nomádi, přes Saharu vedou obchodní cesty – karavanní cesty – velbloudi

9. pitná voda je hluboko, vrtají se hluboké studny -  artéské studny – voda pod tlakem tryská na povrch

   

  2. HODINA

1. opiš kapitolu do sešitu

2.  podle mapy splň a napiš do sešitu uložené úkoly

3. podívej se na prezentaci

AFRIKA - SAHEL.pdf

4. písemně do sešitu vypracuj cvičení z prezentace

 

SAHEL

1. -  oblast sahelu se rozprostírá od jižního okraje Sahary, přes oblast polopouští až k pásu savan

     -    táhne se od Atlantického oceánu na východ k Rudému moři

     -    přechod mezi pouští a savanou

2.  podnebí – sucho, málo srážek

3. státy – Západní Sahara, Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán

 Úkol: 1. státy najdi na mapě str. 102

            2.  napiš jejich hlavní města

4. obživa – pastevectví, primitivní zemědělství, těžba nerostných surovin

Úkol: 1. podle mapy str. 105 zjisti, co se zde pěstuje a chová - napiš

           2. podle mapy str. 104 zjisti, co se zde těží – napiš

5. obyvatelstvo – pouštní kočovníci Tuaregové, patří k národu Berberů – světlá pleť, vysocí, štíhlí, modré oblečení, přijali islám, zahalení jsou muži

                           ÚKOL:1. podle mapy str. 103 nahoře zjisti hustotu osídlení a napiš

                                       2. podle mapy str. 103 dole zjisti náboženství

6.  je to nejchudší oblast kontinentu – vysoký počet obyvatel, nedostatek vody a úrodné půdy, hlad, místní občanské války, negramotnost, nemoci – Aids