1. HODINA - 25.3.
 2. Zapiš do sešitu zápis i vypracované úkoly

AFRIKA – HOSPODÁŘSTVÍ

Zápis.

PRŮMYSL.

 1. Nejvýkonnější a rozmanitý průmysl je v Egyptě a v Republice Jižní Afrika
 2. Ve velkých městech je potravinářský průmysl
 3. Ve státech těžících ropu jsou velké ropné rafinérie
 4. Ekonomický přínos má cestovní ruch

DOPRAVA

 1. Dopravní síť je slabě vyvinutá – překážkou přírodní podmínky
 2. Sahara – karavanní stezky – velbloudí karavany
 3. Železnice – slouží k přepravě zemědělských produktů a nerostných surovin do zámořských přístavů
 4. Vodní doprava – využité úseky řek bez vodopádů, důležitý Suezský průplav mezi Středozemním a Rudým mořem
 5. Moderní letiště – souvisí s rozvojem cestovního ruchu

REGIONY AFRIKY.

 

 1. severní arabská Afrika

2. sahel 

3. střední Afrika

4. východní Afrika

5. jižní Afrika

Severní arabská Afrika

Státy: 1. Egypt

          2. Tunisko

           3. Libye

          4. Alžírsko

          5.  Maroko

 

ÚKOL: vypiš státy severní arabské Afriky a jejich hlavní města

2. hodina 27.3.

 1. Zapiš do sešitu zápis i vypracované úkoly
 2. SEVERNÍ ARABSKÁ AFRIKA

  EGYPT

   ÚKOLY:   pracuj s mapou Afriky, charakterizuj Egypt podle osnovy a vypracuj písemné do sešitu

  1. Hlavní město, státní zřízení
  2.  Poloha – region, moře, zálivy, průplavy
  3. Povrch
  4. Vodstvo
  5. Podnebí – pásy, teploty, srážky
  6. Přírodní krajiny
  7. Obyvatelstvo – hustota, rasa, národ, jazyk, náboženství
  8. Nerostné suroviny
  9. Zemědělství, chov, rybolov, těžba dřeva

  NAPIŠ POZNÁMKY:

  EGYPT

  1. Moderní země v údolí Nilu
  2. Rychle rostoucí počet obyvatel – dovoz potravin
  3. Vybudován rozsáhlý průmysl
  4. Rozvoj cestovního ruchu – potápění v Rudém moři, památky – pyramidy, staroegyptské chrámy Karnak a Luxor, Údolí králů – hrobky, rekreace – moderní hotely
  5. Egyptu patří Sinajský poloostrov – část Asie
  6. Asuánská přehrada na Nilu – umožňuje zavlažování, chrání před povodněmi
  7. Káhira – moderní velkoměsto+ slumy na okraji měst

  ÚKOL: ostatní státy severní arabské Afriky vypiš

                                                                              napiš hlavní města

                                                                              ke každému státu napiš těžbu nerostných surovin a zemědělství – pěstování, chov