1. hodina 18.3.2020: vypracuj do sešitu zeměpisu následující úkoly, pracuj s atlasem

2. hodina 20.3.2020: vypracuj do sešitu zeměpisu následující úkoly, pracuj s atlasem

ÚKOLY: mapa str.104 – 105  - Afrika  - hospodářství

                                                      Afrika – zemědělství

  1. Vypiš do sešitu zeměpisu nerostné suroviny, které se těží v Africe, ke každé nerostné surovině napiš oblast, kde se těží
  2. Vypiš do sešitu zeměpisu: A, zemědělské plodiny, které se těží v Africe, ke každé zemědělské plodině napiš oblast, kde se pěstuje

                                                B, chovaná zvířata, ke každému oblast kde se chová

                                                C, kde se v Africe těží dřevo

                                                D, charakterizuj podle mapy rybolov

  1. Charakterizuj úroveň zdravotnictví – mapa str.103