Opakování: 1. Afrika - orientace

                    2. Afrika - poloha, povrch, vodstvo, krajiny, podnebí, obyvatelstvo.