Složky - písemně vypracovat cvičení: str. 21 - cv. 4.5

                                                                      - cv.5 A B

                                                                       - cv.6 A B C

                                                              str. 22 - cv. 8