Po dobu uzavření školy budete dostávat učební látku formou zápisů, které naleznete vždy zde. Učivo bude doplněno ilustračními obrázky, které slouží k lepšímu pochopení učiva a není třeba je překreslovat do sešitu, pokud tak není napsáno v instrukcích pro danou hodinu. Látku je třeba si opsat do svého sešitu (u žáků s podpůrnými opatřeními je možné látku vytisknout a nalepit) a  dále se řídit dle uveřejněných instrukcí . Příslušné kapitoly, vztahující se k uveřejněné učební látce, je třeba si přečíst i v učebnici. Danou látku se naučit. Po příchodu do školy budu kontrolovat vaše sešity a budeme ověřovat vaše znalosti.

12. 3. 2020  - Učební látka - stonek.  Látku opište do sešitu a nakreslete stavbu stonku. Obrázek popište. Nakreslete rozdíl ve stavbě stonku u rostlin jednoděložných a dvouděložných rostlin (CS - cévní svazky)

Učební látka -Stonek 

17. 3. 2020 - Učební látka - stonek dřevin. Látku opište do školního sešitu, nakreslete a popište obrázek kmene stromu. Odpovězte na otázky uvedené v závěru zápisu a odpovědi zapište do sešitu.

Učební látka - Stonek dřevin

19.3.2020 - Učební látka - List.  Zápis učiva (1. stránka)  si přepište do sešitu a  doplňte příklady rostlin k jednotlivým typům listů a rozestavení listů na stonku (učebnice str. 34). Na dalších stránkách jsou ilustrační obrázky s názvy listů a postavení listů na stonku (neopisovat - slouží jako ilustrační příklady).

Kontrola odpovědí na otázky z minulé hodiny : Vypracování odpovědí na otázky

Učení látka - List

24.3.2020 - Učební látka - Vnitřní stavba listové čepele. Učivo si nejprve přečtěte v učebnici str 35 - 39 a prohlédněte si obrázky. Do sešitu si zapište zápis, nakreslete a popište obrázek stavby listové čepele. Měli byste dokázat odpovědět na otázky: kde v buňkách probíhá fotosyntéza, kde v buňkách probíhá dýchání, k čemu slouží průduchy. Rovněž byste měli umět vysvětlit průběh fotosyntézy a dýchání a popsat vnitřní stavbu listové čepele.

Učební látka - Vnitřní stavba listové čepele

26.3.2020 - Učební látka -Rozmnožování rostlin. Učivo si nejprve přečtěte v učebnici str. 40 -43 a prohlédni si obrázky (květenství a plody vynechej - budeme brát v dalších hodinách). Do sešitu si zapište zápis, nakreslete a popište obrázek č. 2. (obrázek č. 1 slouží pouze jako názorná pomůcka k lepšímu pochopení látky a není třeba ho kreslit do sešitu). Měli byste dokázat odpovědět na otázky: jaký je rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním, které části má květ, jaký je rozdíl mezi okvětím a rozlišenými květními lístky, jaký rozdíl je mezi jednopohlavným a oboupohlavným květem. Rovněž byste měli umět popsat části květu, pestíku a tyčinky.

Učební látka - Rozmnožování rostlin

31.3.2020 - Učební látka: Květenství. Do sešitu si napište zápis, který doplníte o příklady rostlin, které mají uvedený druh květenství. Pomohou vám v tom obrázky rostlin. Do sešitu si nalepte obrázek různých druhů květenství (je umístěn pod zápisem). Kdo nemá tiskárnu, tak si je může překreslit.

Učební látka - Květenství

2.4.2020 - Učební látka: Rozmnožování rostlin - plody. Do sešitu si napište zápis, který doplníte o příklady rostlin, které mají uvedený druh plodu. Opět vám k tomu pomohou obrázky pod zápisem. Měli byste dokázat odpovědět na následující otázky: Jaký je rozdíl mezi samosprašností a cizosprašností rostlin? Jak vzniká u krytosemenných rostlin plod? Jaké druhy plodů máme? Umět uvést ke každému plodu příklad rostliny. Na opakování z minulých hodin jsem vám nachystal pracovní list. Můžete si ho vytisknout, doplnit a sken nebo fotografii vyplněného pracovního listu mi poslat na email petr.lukas@zskrtiny.cz. Pokud budete mít nějaký problém, tak mi prostě napište. Všichni, kdo mi pošlou do pondělí 6.4.2020 vyplněný list, získají jedničku za aktivitu. Doufám, že se mi ozvete úplně všichni.

Učební látka - Rozmnožování rostlin - plody

Pracovní list 

Vyplněný pracovní list ke kontrole  Pracovní list - 2.4. - vypracovaný

Chválím všechny, kteří mi poslali vyplněný pracovní list, Moc chválím Davida D., Ondru N., Šimona K., Nelu Š., Petra S., Štěpána R.,Filipa M. a Ondru M. Máte u mě jedničku za aktivitu.

Budu rád, když se mi ozvou i ti , kteří mi splněný úkol neposlali a vysvětlí proč, abych měl jistotu, že způsob naší komunikace funguje a nemají nějaký problém.

 7. 4. 2020 - Učební látka: Život rostliny.. Učební látku si nejprve přečtěte v učebnici str. 46 - 49. Zápis si proveďte do školního sešitu. Obrázky vám pomohou názorně si představit pohyby rostlin a rozdíly mezi rostlinami jednoletými, dvouletými a trvalkami. Poslední obrázek znázorňuje rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami (počet děložních lístků, druh kořenů, uspořádání cévních svazků, žilnatina listů a četnost květů). Měli byste dokázat odpovědět na následující otázky: Z čeho roste kořen a stonek rostliny do délky a z čeho do tloušťky? Jaké známe pohyby rostlin? Jaké jsou rozdíly mezi jednoletými, dvouletými rostlinami a trvalkami? Umět uvádět i příklady rostlin. Jaké jsou rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami?

Učení látka - Život rostliny

Přeji vám všem příjemné slunečné velikonoční prázdniny a opět na shledanou po prázdninách.

14,4.2020 - Učební látka: Opakování. Vítám vás po velikonočních svátcích opět u přírodopisného učiva. Než začneme novou učební látku, tak se společně přesvědčíme, jak zvládáme již probranou látku pomocí pracovního listu. Je zaměřen na rozmnožování rostlin. Než začnete pracovní list vyplňovat, připomeňte si učební látku přečtením příslušného učiva v učebnici str. 40 - 49 a také ve vašem sešitě. Pracovní list si vytiskněte, vyplňte (nebo přepište i s odpověďmi), vyfoťte a pošlete mi zpět na mailovou adresu petr.lukas@zskrtiny.cz do čtvrtka 16.4.2020. Věřím, že se mi tentokrát již ozvete všichni. Čeká na vás jednička za vaši aktivitu.Vyhodnocení pracovního listu naleznete zde ve čtvrtek 16.4.

Pracovní list - 14.4..

Pracovní list - 14.4. - vypracovaný

Chválím všechny, kteří mně poslali vypracovaný pracovní list.- Jan K., Nela J., Nela Š., Natálie Š.,  Nela N., Šimon K., Roman V., David D., Petr S., Ondřej N., Ondřej M., Štěpán R., Filip M., Jirka V., Anička P., Pavlína H,, Šimon U. Máte u mně opět malou jedničku za vaši aktivitu, která se promítne i do vaší klasifikace. Doufám, že ostatní se ozvou, třeba i se zpožděním.

16.4.2020 - Učební látka: Žahavci. Dnes začínáme nový tematický celek "Stavba a činnost těl bezobratlých živočichů".Prvním kmenem jsou žahavci. Nejprve si přečtěte učivo v učebnici (str. 50 - 52) a pak si zapište do školního sešitu zápis. Na konci zápisu máte obrázek nezmara, který si můžete vytisknout a nalepit nebo překreslit do sešitu a doplnit jeho popis hned pod téma hodiny místo obrázku s žahavými buňkami, který zde máte hlavně pro názornost. Pod zápis jsem vám umístil i odkaz na video, kde nezmar uloví a požírá larvu komára.

Učební látka - Žahavci

Video:

21.4.2020 - Učební látka: Ploštěnci. Nejprve si učební látku přečtěte v učebnici (str. 52 -  54). Pak si zápis učiva zapište do školního sešitu včetně obrázku ploštěnky s popisem. Obrázky pod zápisem slouží k seznámení s organismy, Je zde také obrázek ukazující rozdíly, podle kterých se dají rozeznávat naše ploštěnky (rozlišení je v tvaru přední části těla). Na konci materiálu je umístěn odkaz na video,m kde můžete vidět pohyb ploštěnky mléčné. 

Učební látka - Ploštěnci

 

 23. 4. 2020 - Učivo: Dnes je krásný slunečný den a tak mám pro vás speciální úkol. Využijte slunečného dne a zajděte do lesa a podívejte se, jak se les na jaře proměňuje. Na vycházce vyfoťte 3 rozkvetlé rostliny, napište jejich název a určete, zda jde o rostlinu jednoděložnou nebo dvouděložnou. Uvítám, když s rostlinkami uděláte selfíčko a pošlete mi je na email petr.lukas@zskrtiny.cz. Fotografie očekávám do pondělí 27. 4. 2020 do 19.00 hodin.

Moc chválím všechny, kteří mi poslali fotografie rostlin a doufám, že to pro všechny z vás byl příjemně strávený čas v přírodě. Fotografie mi poslali: Pavlína H., Šimon K., Štěpán R,. Ondřej P., Šimon U., David D., Ondřej N., Anna P.,Vandas J., Filip M. Získáváte za svou aktivitu malou jedničku do klasifikace. Budu rád, když svůj čas věnujete i nadále poznávání krás přírody.

28. 4. 2020 - Učivo Měkkýši Nejprve si učební látku přečtěte v učebnici (str. 54 - 56). Pak si zápis učiva zapište do  školního sešitu včetně obrázku hlemýždě s popisem. Obrázky pod zápisem slouží k lepšímu názoru a seznámení s organismy. Na konci materiálu je umístěn odkaz na video, kde můžete vidět pohyb hlemýždě.a také  škeble.

.Učební látka - Měkkýši

Hlemýžď zahradní

 Škeble rybničná

30. 4. 2020 - Dnes si procvičíme a upevníme učivo o bezobratlých živočiších, které jsme dosud probrali - žahavci, ploštěnci a měkkýši. Učivo si nejprve znovu projděte ve svých sešitech a následně se pokuste vyplnit pracovní list, který máte dole. Pokud nebudete znát odpověď, vraťte se k příslušnému učivu v sešitu nebo učebnici. Vyplněný pracovní list mi opět zašlete na mailovou adresu petr.lukas@zskrtiny.cz. do pondělí 4. 5. do 19.00 hodin (prosím o dodržení času). Po tomto času opět umístím na web vyplněný list ke kontrole. Opět na ty,  kteří mi včas pošlou vyplněný pracovní list, čeká malá jednička za aktivitu.

Pracovní list - 30.4.

Pracovní list - 30.4. - vypracovaný

Moc chválím všechny , kdo mi poslali vypracovaný pracovní list -Nela Š., David D., Ondřej N., Šimon K., Pavlína H., Anna P., Šimon U., Jiří V., Štěpán R., Filip M., ZZískáváte za aktivitu malou jedničku do klasifikace.

5. 5. 2020: Učivo -  Kroužkovci. Nejprve si učební látku přečtěte v učebnici (str. 57 - 58). Pak si zápis učiva zapište do  školního sešitu včetně obrázku žížaly s popisem. Obrázky pod zápisem slouží k lepšímu názoru a seznámení s organismy. Na konci materiálu je umístěn odkaz na video, kde můžete vidět význam žížaly a také  rozmnožování žížaly.

Učební látka - Kroužkovci

Význam žížaly

Rozmnožování žížaly

 

 7. 5. 2020 - Učivo: Před námi je slunečný prodloužený víkend, jako stvořený pro pozorování v přírodě. A tak místo strohé teorie si dáme praktický úkol. Snažte se v přírodě vypozorovat 3 bezobratlé živočichy, pokud to půjde i vyfotit a systematicky je zařadit, tedy určit jejich název a hlavně napsat, do jaké skupiny patří (u hmyzu i řád např. motýli, brouci, blanokřídlý hmyz apod.). Využít k tomu můžete např. wikipedii, atlasy živočichů apod. Fotky s určením mi zašlete do pondělí 11. 5. 2020 do 19.00 hod. opět na adresu petr.lukas@zskrtiny.cz. Kdo je včas zašle, čeká na něho jednička za aktivitu.

Moc chválím všechny, kteří mi včas poslali fotografie bezobratlých živočichů a jejich systematické zařazení. Doufám, že jste zároveň příjemně prožili slunečný prodloužený víkend. Fotografie mi poslali - Šimon K., Filip M., David D., Ondřej N. ,Natálie Š., Pavlína H., Ondřej P., Štěpán R., Anna P., Šimon U. Získáváte malou jedničku do klasifikace,

12. 5. 2020 - Učivo: Členovci: Hmyz - saranče stěhovavá. Nejprve si učební látku přečtěte v učebnici (str. 58 - 61). Pak si zápis učiva zapište do  školního sešitu včetně obrázku sarančete s popisem. Obrázky pod zápisem slouží k lepšímu názoru a seznámení s organismy. Na konci materiálu je umístěn odkaz na video, kde můžete vidět vývin sarančete (vývin nepřímý s proměnou nedokonalou) a jejich negativní význam při přemnožení (hlavně saranče všežravá).

Učební látka - Členovci, hmyz - saranče stěhovavá

Saranče všežravá 

 

14. 5. 2020 -Učivo: Odlišnosti ve stavbě členovců. V dnešní látce se naučíme poznat základní rozdíly ve stavbě těla skupin členovců (pavoukovci, korýši, hmyz). Nejprve si látku přečtěte v učebnici (str. 61 - 62). Pak si zápis učiva zapište do  školního sešitu. Je potřeba do něho doplnit příklady živočichů (můžete využít obrázky pod zápisem) a také doplnit, jakou funkci mají u živočichů jednotlivé orgánové soustavy (najdete v učebnici). Na konci materiálu je umístěn odkaz na video, kde můžete vidět zástupce pavoukovců (křižák obecný, jak ulovil saranče) a korýšů (raka říčního).

Učební látka - Odlišnosti ve stavbě těla členovců

 19. 5. 2020 - Učivo: Živočichové a prostředí. V učivu si připomeneme, jak je důležité prostředí, a to jak pro rostliny, tak i živočichy. Nejprve si přečtěte učivo v učebnici str 63- 64. Zápis učiva si zapište do školního sešitu. Je třeba ho doplnit o příčiny ohrožení rostlin a o příčiny ohrožení živočichů člověkem. Vyberte alespoň 5 příčin u obou ohrožení. Najdete je v učebnici str 66 - 67 Příloha 3. 

Učivo - Živočichové a prostředí

21. 5. 2020 - Dnes si procvičíme a upevníme učivo o zbývajících bezobratlých živočiších - kroužkovci, členovci a také o prostředí organismů. Učivo si nejprve znovu projděte ve svých sešitech a následně se pokuste vyplnit pracovní list, který máte dole. Pokud nebudete znát odpověď, vraťte se k příslušnému učivu v sešitu nebo učebnici. Vyplněný pracovní list mi opět zašlete na mailovou adresu petr.lukas@zskrtiny.cz. do pondělí 25. 5. do 19.00 hodin (prosím o dodržení času). Po tomto času opět umístím na web vyplněný list ke kontrole. Opět na ty,  kteří mi včas pošlou vyplněný pracovní list, čeká malá jednička za aktivitu.

Pracovní list - 21.5.

Pracovní list 21.5. - vyplněný

Moc chválím všechny, kteří mi poslali vypracovaný pracovní list: Nela Š.,Šimon K., Nele J., Ondřej N., Filip M., Natálie Š., Šimon U., Pavlína H.,Anna P., Ondřej M. Za aktivitu získáváte malou jedničku.. Vaše aktivity se samozřejmě promítnou do klasifikace na vysvědčení. 

25.5. 2020: Učivo - Ochrana životního prostředí. Dnes se podíváme na naše nejbližší okolí - Moravský kras. Našel jsem video, kde je  krajina Moravského krasu přiblížena pohledem dronu. Prohlédněte si video a snad vás inspiruje k návštěvě některého přírodního úkazu v Moravském krasu a sami se přesvědčíte, v jak nádherném místě žijeme.

 

27. 5.2020: Učivo - Chráněná území v ČR. Dnes se seznámíme s možnostmi ochrany přírody a s členěním chráněných území v ČR. Nejprve si přečtěte v učebnici článek "Možnosti ochrany rostlin a živočichů na str. 67 - 68 a pak si udělejte zápis do školních sešitů. Na závěr se podívejte na přiložené video z nejmladšího NP České Švýcarsko. Třeba vás naláká na výlet do krásných míst naší vlasti.

Učební látka - Chráněná území v ČR

 2. 6. 2020: Učební látku za 7. ročník máme probranou a tak  nyní budeme opakovat látku za 2..pololetí, kterou si procvičíme na našich konzultacích (kdo nepřijde na konzultace, bude si látku opakovat doma). První konzultaci máme ve středu 10. června. Na ní si zopakujte látku "Vyšší rostliny" - kořen, stonek, list a připravte si ke kontrole sešity, kde máte mít zapsanou veškerou látku.. Těším se na setkání s vámi a doufám, že mě mile překvapíte, jak vše budete umět. 

10.6.2020 Proběhla první konzultace, kde jsme si zopakovali učivo o vyšších rostlinách a jejich orgánech (kořen, stonek, list). Další konzultace bude  17. 6. 2020. Na ni si zopakujte učivo o rozmnožování rostlin, květech, květenstvích a plodech. Kdo na konzultace nechodí, uvedené učivo si zopakuje a procvičí doma. Věřím, že na konzultace přijdete lépe připraveni než jste byli.

 17.6.2020 Proběhla druhá konzultace, kde jsme si zopakovali učivo o rozmnožování rostlin, květech, květenstvích a plodech. Další konzultace bude 24.6.2020, kde si zopakujeme učivo o bezobratlých živočiších (žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci). Kdo na konzultace nechodí, uvedené učivo si zopakuje a procvičí doma.