Hodnocení:

1) Test - známka

2) Aktivita v hodině, připravenost na hodinu ( aktuality )

3) Hodnocení prezentace