V tomto týdnu budeme pokračovat se soustavou souřadnou. 

Její využití je u sestrojování grafů přímé a nepřímé úměrnosti. 

Pondělí a úterý:   vhodná videa: https://www.youtube.com/watch?v=uxb6GrUa_s0

                                                     https://www.youtube.com/watch?v=2uzjhw2Oe8U

Do sešitu: 

Téma: Přímá úměrnost    

zapiš si zapamatování ze strany 101 a 104.

"Platí tedy, že pokud se jedna veličina zvětšuje, zvětšuje se i druhá veličina ve stejném poměru."

Tabulky přeskočíme a věnujeme se grafu. Vzorový příklad je na straně 103, prohlédni si a do sešitu udělej příklad 5 na straně 104 celé ( může být v jedné soustavě různou barvou) . Do řádku x si zapiš stejná čísla jako ve vzoru, řádek y se dopočítá dosazením čísla do zadaného vzorečku.

Čtvrtek: Do sešitu:

Téma: Nepřímá uměrnost

zapiš zapamatování strana 106 nahoře a 108 a stejně jako v předchozím se zaměříme na graf. 

"Platí tedy, že pokud se jedna veličina zvětšuje, zmenšuje se i druhá veličina ve stejném poměru."

 Vzorový příklad 2 je na straně 107. Do tabulky si  do řádku x napiš stejná čísla a vyřeš do sešitu příklad 5 na straně 108, celé. Řádek y se dopočítá dosazením x do vzorečku. Jde do stejného obrázku, různou barvou.

Jde o sestrojování grafů, musí se rýsovat přesně, kontrola výsledku je v učebnici str.149

Pokud nejde, pište, vložím obrazek s postupem.Rozpačitý

Pátek: Svátek práce.... přeji všem krásný prodloužený víkend!!!!!