Pokračujeme v procentech.

Tento týden, budeme využívat k výpočtům druhý způsob a to trojčlenku. 

Slovní úlohy s procenty jsou přímá úměrnost a jde tedy trojčlenku využít. Důležité je,  zapsat správně čísla pod sebe.

Řešené příklady pomocí trojčlenky jsou na straně 126. 

Do sešitu: Téma: Slovní úlohy s procenty

dle str.126 vyřeš do sešitu úkoly  127/1   

23 žáků..........100%

 7 žáků.............x

127/2 a)       100% ...................150,-     b)100%   ...............................890,-

                    85%(100 -15)  ...... x             70%( 100-30) .....................x

128/3,4,5  zapište už sami bez nápovědyMrkající.  Výsledky ke kontrole na straně 151

Pro kontrolu, jak vám to jde, vyplňte pracovní list a pošlete.  pracovní list7.pdf

Více procvičování si necháme na společné konzultační hodiny. Kdo nebude chodit,Mlčící bude mi zasílat vypracované úkoly na email.

Pro procvičení opět přidám úkoly na umíme matiku Líbající

Pěkné dny přeji, 

Neužilová