Tento týden procvičujeme procenta a přidáme i výpočty procent.

Nejprve procvičíme zápis:  procento - desetinné číslo - zlomek 

Vyplň v pracovním sešitě str. 45/1, 2 ,3 ,5 dva sloupečky  str. 46/6, 7 - jeden sloupeček 

nemusíte posílat, pro kontrolu příště vložím vypracované.Překvapený Neopisuj výsledky, počítej!!!!

Do sešitu zapiš: Téma: Výpočty procent

Příklady na procenta jde řešit dvěma způsoby. 

1. pomocí jednoho procenta - ukázky na straně 118

2. pomocí trojčlenky - ukázky str. 126, 127 ( poměr je zapsaný pomocí zlomkové čáry.

Začneme možností 1.

Do sešitu vypracuj tabulku zapamatujte si str.119 a  cvičení 118/1, 119/2, 119/3,4 - první sloupec (druhý údaj je vždy 100% - celek z kterého počítáme jedno procento a pak požadovaný počet procent)

Vzor: 25% z 320 1.způsob: 1% je 320:100 = 3,20,  my chceme 25% tj 25 . 3,20 = 80

                            2. způsob: zlomky + úvaha 25/100 je 1/4 to znamená čtvrtina z 320 to je 80

                            3. způsob: zlomky 25/100 . 320/1 = 80/1 = 80

Kontrola str. 150 , pokud chápeš doplň si dle vzoru v pracovním sešitě na str.46/6,7 - první sloupec

Výsledky z minulého týdne: výsdkyPL7.pdf

Nic neposíláte, mějte se fajn a zase příště !