Pěkný týden přeji.

Přímou a nepřímou úměrnost zakončíme pracovním listem, který vyřešte do sešitu a pošlete fotečku, ne svoji, ale vyřešeného pracovního listu.      trojčlenka-PL.pdf   

Vždy si rozmysli,  jde-li o přímou úměrnost ( šipky nahoru) a nebo nepřímou úměrnost ( od x nahoru a druhá dolů)

Pro kontrolu práce z minulého týdne využij tento soubor:  výsledky7PS.jpg

A pustíme se do procent .Jedno procento je jedna setina základu, to znamená, že 1% ze 100 je jedna atd. 

Koukněte na videa, co nás čeká.

https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk   

https://www.youtube.com/watch?v=SdEWyLd4vSA

Ve videích jsou již vložené i příklady na počítání. My začneme pomalu zápisem.

Do sešitu zapiš Téma: Procenta

Na straně 114 oba rámečky dole. Pomocí těchto rámečků vypracuj do sešitu cvičení za strany 115/2,3, 5, 6, 7, 8  výsledky ke kontrole jsou na straně 150.

Nápověda:

Všimni si 115/2a) zlomkem mám 1/10, rozšířím tak, aby byla dole ( ve jmenovateli) stovka, u procent vždy na stovku!!!!, to znamená 10/100 a pak už jen využiji toho, že procento je jedna setina a tady jich je deset tj. 10%.

Ostatní řešíme stejně.

5a) 2/100 jsou tedy 2% .......atd

6a) 0,1 = 1/10 = 10/100  a tedy 10%  jde taky zapsat do setin 0,10 setin a to je 10% ...atd

7a)1/2 = 50/100   rozšířím na setiny a pak vím, že je to 50% ......atd

8a)7% = 7/100 = 0,07 

Vše už jsme brali jednotlivě u desetinných čísel a zlomků, teď to jen použít dohromady.

Na stránce umíme matematiku, vám naskočili další dva úkoly, jednoduché!!!!!! Kdo se ještě nepřihlásil a nebo přihlásil a nic nevyplnil, tak hurá do toho!!!!

Držte se, snažte se, už se nám to krátí Mrkající