v tomto měsíci probíráme:

 konstrukce trojúhelníkú, rovnoběžníky, výpočty obsahů a obvodů těchto rovinných obrazců.

Budeme psát vstupní test. Pokud vše půjde, tak ve středu 21.10. 2020

  • Počítání procent a promile 
  • přímá a nepřímá úměrnost daná tabulkou a grafem
  • Užití tojčlenky
  • Početní operace se zlomky
  • Početní operace s celými čísly
  • Konstrukce a výpočet obsahu čtyřúhelníků
  • osová a středová souměrnost v obrázcích 

Vše jsme opakovali a poctivě zapisovali a lepili do sešitů !!!!!!