Milí žáci, zbývá nám probrat poslední jev týkající se světla a to rozklad bílého světla na barevné. Nemám pro vás připravený dlouhý zápis, ale chci, abyste si prohlédli všechna videa.

Rozklad světla

Rozklad světla je fyzikální jev, během kterého se pomocí optického hranolu, čočky, případně odrazu paprsku od zrcadla ve vodě atd. bílé světlo rozkládá na barevné složky.

Video (pozorujte od 5:16 do konce. Paprsek se řekne slovensky lúč.).

Video 2

Video 3 (Pozorujte od 5:40.)
Tak dokazujeme, že bílé světlo je složené z jednoduchých barevných světel. 

V běžném životě pozorujeme rozklad bílého světla na barevné po dešti – duhu.

Podívejte se na video – Jak vzniká duha.

 

Pokus s optickým hranolem