Milí žáci,

Měla jsem nějaké technické problémy, tak se omlouvám za pozdní zveřejnění 61. a 62. hodiny. Dnešní zápis je delší. Přeji pěkné dny.

 

Oko jako optická soustava

Oko je párový orgán zraku (máme dvě oči) a zároveň nejsložitější smyslový orgán lidského těla. Jeho hlavní částí je spojná optická soustava (čočka spojka), která na sítnici vytváří skutečné, zmenšené a převrácené obrazy předmětů.

Oko je spojeno zrakovým nervem s mozkem. Zrakový nerv je umístěn v zadní části oka. Zobrazená informace se přenáší zrakovým nervem do mozku v podobě impulsů. 

 Každé oko vnímá sledované předměty z trochu jiného úhlu a vysílá tedy do mozku nepatrně odlišné informace.


Oko tvoří oční koule, uložená v tukovém polštáři v očnici, jejíž kostěné stěny tvoří pevnou ochranu pro oko. Oční koule je vyplněna čirou, rosolovitou tekutinou, sklivcem, před nímž je průhledná rosolovitá čočka.

Podívejte se na obrázky oka. Nemusíte nic kreslit do sešitu a ani po vás nebudu chtít, abyste přesně znali složení oka.

Obrázky oka

 

Stručné shrnutí:

Pružná čočka (to, co z ní vidíme v oku, se nazývá zornice) - sítnice - zrakový nerv -mozek

Duhovka (=barva oka, je kolem zornice) – stahováním mění velikost zornice, tím reguluje množství světla dopadajícího na sítnici

žlutá skvrna – nejostřejší vidění

slepá skvrna – nevidění

 

Akomodace oka

je proces, při kterém dochází k zaostření oka na sledovaný předmět.

Při akomodaci se oční čočka buď zplošťuje, nebo naopak vyklene (je prohnutá).


Nejbližší bod, který se ostře zobrazí na sítnici (při největší akomodaci), se nazývá blízký bod. Body k oku bližší se zobrazují neostře. Nejvzdálenější bod, který se ostře zobrazí na sítnici, se nazývá daleký bod. Pro normální oko je daleký bod v nekonečnu, oko je bez akomodace.

Oko se nejvíce akomoduje při pozorování předmětů v okolí blízkého bodu. Tehdy se nejvíce namáhá a brzy se unaví. Vzdálenost, v níž můžeme předměty dosti dlouho pozorovat (psát, číst…) bez větší únavy, je asi 25 cm. Nazýváme ji konvenční zraková vzdálenost d, pro ni se tedy zavádí hodnota d=25 cm.

Normální oko vytváří na sítnici obrazy všech předmětů, které jsou mezi blízkým a dalekým bodem.