Milí žáci,

V 58. hodině jsme si napsali, že na rozhraní dvou optických prostředí se část světla odrazí, část se pohltí a část prochází do dalšího prostředí. Jistě jste si všimli, že se váš obraz odráží v okně a víte, že přes sklo v oknech prochází světlo do místnosti. Paprsky, které prochází z jednoho prostředí do druhého, na rozhraní změní svůj směr, „zlomí se“. Tomuto jevu se říká lom světla.

Zapište si do sešitu, nakreslete obrázky:

  Lom světla

nastává na rozhraní dvou optických prostředí.

 Lom světla ke kolmici

-      paprsek prochází do prostředí, ve kterém se šíří světlo menší rychlostí

-      paprsek prochází z prostředí opticky řidšího do hustšího

-      např. ze vzduchu do skla, ze vzduchu do vody

 obrázek

Lom světla od kolmice

-      paprsek prochází do prostředí, ve kterém se šíří světlo větší rychlostí

-      paprsek prochází z prostředí hustšího do řidšího

-      např. ze skla do vzduchu, z vody do vzduchu

obrázek

 !! Paprsek se při průchodu z jednoho prostředí do druhého neláme, jestliže dopadá pod nulovým úhlem, tj. kolmo na rozhraní.