Milí žáci,

Nyní si vysvětlíme další jevy týkající se světla. Budeme hodně používat pojem rozhraní dvou optických prostředí. Představte si to jako hranici mezi dvěma prostředími, například vodní hladina je hranice mezi vzduchem a vodou. Povrch skla je hranice mezi sklem a vzduchem atd. Doporučuji podívat se na video.

Potom si zapište zápis do sešitu:

 Odraz světla

Když světlo dopadá na rozhraní dvou optických prostředí, tak mohou nastat tyto tři jevy:

-         část světla se odrazí

-         část prochází druhým prostředím dál

-         část světla se pohltí

Vše závisí na druhu druhého prostředí a na tom, zda je rozhraní světlé nebo tmavé, lesklé nebo matné, dokonale rovné nebo nerovné a na úhlu dopadajících paprsků.

 

Zrcadlo = plocha dobře odrážející světlo

–     např. v přírodě – klidná vodní hladina

–     rovinné zrcadlo

 Obrázek si nakreslete a popište pomocí dalšího videa. V čase 4:17 můžete video ukončit, případně shlédnout do konce, ale další obrázek už není třeba kreslit.