Rychlost světla

Změřit rychlost světla na Zemi je velmi obtížné. V roce 1675 dánský astronom Römer (1644-1710) pozoroval Jupiter a podle zpoždění zatmění jeho měsíců vypočítal rychlost světla.

 

Rychlost světla je nejvyšší možná rychlostve vesmíru.

 

Rychlost světla ve vakuu je definována jako 299 792 458 metrů za sekundu, zaokrouhluje se na 300 milionů m/s, což je 300 tisíc km/s.

 

Rychlost světla v jiném prostředí než je vakuum, je menší.

 

Rychlost světla je v různých prostředích různá:

 

Např.

  • Vzduch téměř              300 000 km/s
  • Led                              229 000 km/s
  • Voda                            225 000 km/s
  • Sklo                              200 000 km/s
  • Diamant                       124 000 km/s

 

Nejdůležitějším zdrojem světla je pro nás Slunce.

Jak dlouho trvá, než světlo dorazí ze Slunce na Zemi?

s = 150 000 000 km (vzdálenost Slunce od Země)

c = 300 000 km/s

t = s : v = s : c

t = 150 000 000 : 300 000 = 500s = 8 min 20s