Milí žáci, většina z vás odevzdala Otázky a úkoly (52. hodina) minulý týden a Opakování z 53. hodiny už také hodně žáků odevzdalo. Bohužel ještě nemám práce od všech žáků, tak zatím výsledky a správné řešení nezveřejním. Poslední termín pro odevzdání obou prací je pátek 17. 4. v 10:00. Nyní začneme novou kapitolu. Přečtěte si informace, zapište zápis do sešitu a vše promyslete.

SVĚTLO

Světelný zdroj

-      je těleso, ve kterém světlo vzniká a které ho vysílá do okolí. Nejčastěji se jedná o rozžhavená tělesa.

(oheň, Slunce, svíčka,…)

- existují také zdroje tzv. studeného světla např. laser, LEDky – světlo je vyzářeno díky chování elektronů v atomech. V přírodě - brouček světluška.

 Optické prostředí – prostředí, ve kterém se šíří světlo

(např. sklo, voda, vzduch)

 Prostředí:

Průhledné – dobrá viditelnost zdroje záření, např. skleněná tabule, čistá voda

Průsvitné – špatně rozeznatelný zdroj záření, např. tenký papír, mléčné sklo

Čiré – propustnost světla všech barev, např. čisté sklo

Barevné – propustnost světla určité barvy

 

Neprůhledné materiály světlo pohlcují nebo odrážejí, ale nepropouštějí – kovy, dřevo, beton

Neprůhledné materiály nejsou optická prostředí.

Světlo se šíří ve stejnorodém prostředí přímočaře a všemi směry.